Personalen är det nav runt vilket verksamheten rör sig, alla är värda sin vikt i guld! Dessutom arbetar en förälder så gott som varje dag.

Personalen har det totala ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Kompetensen är bred och man kompletterar varandra väl. Det finns ett starkt engagemang och kompetens inom språklig utveckling, skapande verksamhet och motorik. Med varje persons kunskaper, kompetens och engagemang ser man hela tiden till möjligheterna hos varandra för att utveckla verksamheten för barnens bästa.