På kotten arbetar vi TILLSAMMANS för våra barn.

Målet är att skapa en inspirerande, motiverande och engagerande miljö där både barn och vuxna växer och utvecklas, både som individer och som grupp. Vår utgångspunkt är läroplanen (Lpfö98 rev 2016) Vi inspireras av både Montessori- och Reggio Emilia-pedagogik. Vi väljer godbitarna och gör dem till vår egen pedagogik. För oss handlar det om att vara lyhörda, uppmuntrande och utmanande. Vi vet att barnen kan själva. Men det är trots allt barn, medmänniskor och individer som vi älskar så visst hjälps vi åt. Tillsammans!

 

Vår förskola har två avdelningar där barnen fördelas både efter ålder och behov. Vi har ett undersökande arbetssätt. Vi tycker om att vara medforskande med barnen. Utveckling ska vara roligt! Barnen ges alltid möjlighet att vara aktiva och vi låter deras nyfikenhet styra verksamheten och dess miljöer.

Till vår pedagogiska dokumentation använder vi oss av en digital portfolio där läroplanen är inbygg. Det ger oss kontinuerlig uppföljning på att läroplanens mål uppnås. Vårdnadshavare ges tillgång till sitt barns portfolio så att de kan följa den dagliga verksamheten på Kotten.