Vi använder oss av abbum som verktyg för att förenkla den pedagogiska dokumentationen. Läroplanenen är inbyggd i verktyget som gör att arbetet underlättas och pedagogerna får mer tid i verksamheten och en kontinuerlig uppföljning på att läroplansmålen uppfylls. Vårdnadshavare får direkt tillgång till sina barns portfolio och får följa sitt barns vardag i telefonen eller datorn.

Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan. Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt. Portfolion kan skötas från datorn eller direkt från mobiltelefonen eller surfplattan, och dessutom kan vårdnadshavare få tillgång till sitt eller sina barns portfolio så att de kan följa sitt barns utveckling.