Kotten tillämpar maxtaxa enligt samma regler som Linköpings kommun. Dock har Kotten under hela sin långa historia haft en avgift som underskridit kommunens taxor.

Från och med den 1 april 2016 beräknas avgiften för barnomsorg på Kotten enligt följande formel:

Kottens avgift = 0.87 * Kommunens avgift

Undantag:
1. Juli månad är avgiftsfri.
2. Tredje barnet går gratis på Kotten.
3. 15-timmarsbarn har ytterligare nedsatt taxa.

Månadsavgiften enligt maxtaxa på Kotten blir enligt tabellerna nedan. OBS! Barn 1 är det yngsta barnet.

 

  Avgift  
  1-2 år 3-5 år
Barn 1 1185 829
Barn 2 790 553
Barn 3    
Barn 4    

För 15-timmarsbarn gäller:

  Avgift  
  1-2 år 3-5 år
Barn 1 592  
Barn 2 395  
Barn 3    
Barn 4    

 

Man byter avgiftsklass från och med augusti månad det år barnet fyller 3.


Beroende på när i månaden som ett barn börjar inskolningen kan den första avgiften reduceras.
Dag Avgift
1-10 hel avgift
11-20 halv avgift
21-31 ingen avgift


En inträdesavgift på 400:- per familj ska betalas i samband med den första inbetalningen.

Det kommer ingen faktura utan avgiften betalas till bankgiro konto 5612-2757 i förskott varje månad.
Skriv som meddelande barnets namn och vilken månad som avses.

Exempel: "Gully Apr-16" eller "Anna-Lisa o Karl-Erik Apr-16".


Maxtaxan är baserad på ett hushålls bruttoinkomst (inkomst före skatt) på 45 390 kr per månad. Om hushållet har lägre bruttoinkomst kan man få en proportionellt lägre avgift, enligt formeln:

Reducerad avgift = Kottens ordinarie avgift * ( Hushållets bruttoinkomst / 45 390 )

Exempel:
Ett hushåll har en total bruttoinkomst på 38 000 kr per månad och ett barn på 1.5 år som går heltid.
Reducerad avgift = 1185 * ( 38 000 / 45390 ) = 992 kr


Observera att man som förälder måste göra en anmälan till kassören på Kotten för att få reducerad avgift.

Anmälan om reducerad avgift och eventuella frågor om avgifterna skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tidigare avgiftstabeller baserat på bruttoinkomsten 43 760 kr (2016):

  Avgift  
  1-2 år 3-5 år
Barn 1 1142 800
Barn 2 761 533
Barn 3 0 0
Barn 4 0 0


För 15-timmarsbarn gäller:

  Avgift  
  1-2 år 3-5 år
Barn 1 571 0
Barn 2 381 0
Barn 3 0 0
Barn 4 0 0